Oversikt over tømmestasjoner

Oversikten viser tømmestasjoner som er blitt benyttet sommerferien 2020.
Vi erfarer at tømming av toalett kan være en utfordring om man ferdes på langs riksveier og fylkesveier.
I eksempelvis hele Steigen kommune er det kun to tømmestasjoner.

[Google_Maps_WD id=”5″]