Hoøya 23. – 25. april 2022 – Testing av nye kajakker

Etter å ha ventet i flere måneder for å teste våre Seabird R Scott HDOE kom endelig dagen for å teste kajakkene.
Valget ble Hoøya i Steinkjer, som forøvrig er en knaill badeplass, som ligger langt inn i Trondheimsfjorden.